Konstworkshop 

för barn och vuxna.

21a maj, 10.00-11.45.

Workshop med Elin Dimberg i samarbete med Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19.

︎ Gratis
Språk: Svenska.
Anmälan senast 18e maj: elin.j.dimberg@gmail.com


Tack: Stockholms Stad /2021