Konstworkshop 

för barn och vuxna.

28a maj, 10.00-11.45.

Teckning och rörelse workshop med Elin Dimberg i samarbete med Evelina Boström och Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19.


︎ Gratis
Språk: Svenska.
Anmälan senast 18e maj: elin.j.dimberg@gmail.com

Tack: Stockholms Stad /2021