Anna Johansson


Film Screening

October 14th 2021 h.17.00-21.00
Gathering and short introduction h.18.00

A link to SHOUT OUT CHURCH #4 has been available through our webpage for one week after the screening.


Thank you: Stockholms Stad /2021


https://www.annajohansson.net/
ENG

SHOUT OUT CHURCH

Bibliotek-a is thrilled to present the latest chapter of the work cycle SHOUT OUT CHURCH, by Anna Johansson, alongside her video works Everywhere and Nowhere and Rigmaroles (2014).

Anna uses the mediums of performance and video to put private needs and vulnerabilities to the test in public space, where she often operates unannounced. In her work, the digital and the physical sphere literally - and sometimes harshly - overlap, questioning the limits of both structures and their specific methods of communication.

Anna Johansson (b. 1981, Öland) is a visual artist based in Stockholm. Graduated from Umeå Academy of Fine Arts, she is now a member of Båtvarvets studios. Together with Daniel Torarp she runs the pop-up show association Defib Art. Her work has been exhibited at Manifesta 10 on Board from Helsinki to St. Petersburg, Ps2 Gallery in Belfast, Charlottenborg Spring exhibition in Copenhagen and 13festivalen Gothenburg.

A link to SHOUT OUT CHURCH #4 has been available through our webpage for one week after the screening.


SV

SHOUT OUT CHURCH

Bibliotek-a är glada över att kunna presentera det senaste kapitlet i arbetscykeln SHOUT OUT CHURCH av Anna Johansson, tillsammans med hennes tidigare videoverk Everywhere and Nowhere och Rigmaroles (2014).

Anna använder sig av video och performance för att sätta privata behov och sårbarheter på prov i det offentliga rummet, där hon oannonserat försätter åskådaren att ta del av sina performance. I hennes arbete överlappar den digitala och fysiska sfären bokstavligen - och ibland hårt - och ifrågasätter gränserna för de båda strukturerna och deras specifika kommunikationsmetoder.

Anna Johansson ( f.1981 på Öland) är baserad i Stockholm. Hon har studerat på Umeå Konsthögskola och är verksam i Båtvarvets ateljéförening. Tillsammans med kollegan Daniel Torarp driver hon föreningen Defib Art. Anna Johansson har deltagit i utställningar som Manifesta 10 on Board from Helsinki to St. Petersburg, PS2 Gallery i Belfast, Charlottenborg vårutställning i Köpenhamn och 13festivalen i Göteborg.

En länk till SHOUT OUT CHURCH #4 har funnits tillgänglig via vår hemsida i en vecka efter visningen.