Night Tales


Public screenings.

January/February 2022.


Updates every Monday.
Stay tuned!

Thank you: Stockholms Stad /2021-2022

ENG

Night Tales is a series of screenings for passers-by.

During January and February 2022, every Tuesdays, Wednesday and Thursdays  between 17.00 and 00.00, a film will be running on loop on the front window of biblitek-a.

During the same days the film will be available through a link.

Bring your own headphones for a better experience.


SE

Night Tales är en serie filmvisningar för förbipasserande. Under januari och februari 2022, varje tisdag, onsdag och torsdag mellan kl. 17.00 och 00.00, kommer en film att visas i loop på biblitek-a:s fönster.

Under samma dagar kommer filmen att vara tillgänglig via en länk.

Ta med egna hörlurar för en bättre upplevelse.


II.
I MYTH YOU

January 25th-27th

 
ENG
Sebastian Moske
(b. 1984, Germany) is a visual artist based in Berlin. In his practice he works with the Western literary canon as an archive of emotions and a possible psychological template. Text-collages of cut-up lines become the base for performative interpretations. Video-images are used as stages for narrative investigations.
https://sebastianmoske.com/


I myth you

with Mary-Anne Buyondo, Hans Carlsson, Saga Gärde & Yasmine El-Baramawy (music).

Big thanks to IASPIS, Malmö Konsthall & Inter Arts Center


lines from
Hjalmar Söderberg’s  »Doctor Glas« (1905),
Karin Boye’s »Kallocain« (1940)  &
Henning Mankell’s  »Faceless Killers« (1991)

filmed at Folkets Park & Malmö Konsthall

Folkets Park (the people’s park) was owned and organised
by the »Socialdemokraterna« (the Social Democrats) for 100 years. (1891-1991)
Quickly after the park’s foundation in 1891
it became a successful gathering-place for workers.
A place for strikes, demonstrations and collective leisure time.

The »Moriska paviljongen« (Moorish Pavilion) was opened in 1902;
part of the ongoing »Orientalism« of the 18th & 19th century.
A place for parties, concerts, lectures, speeches & theatre.

From the late 1920s onwards more and more attractions
were built and the leisure aspect overshadowed the political.
The Folkets Park’s most successful years
as an »outdoor leisure time activity« were between the 1930s and 50s.

In 1991 the municipality of Malmö repurchased the park from the political party.

///

In the night three performer are reading lines from the Swedish literary canon
of the 20th century, concerning the concept of crime.

///

Malmö, 2021.


POSTER_ENG.pdf

SE

Sebastian Moske (född 1984 i Tyskland) är en bildkonstnär bosatt i Berlin. I sin praktik arbetar han med den västerländska litterära kanon av känslor och möjliga psykologiska mallar. Textcollage av uppklippta rader blir basen för performativa promenader och läsningar. Platser i staden används som scener för dessa narrativa undersökningar.
https://sebastianmoske.com/

I myth you

med Mary-Anne Buyondo, Hans Carlsson, Saga Gärde & Yasmine El-Baramawy (musik).
Stort tack till IASPIS, Malmö Konsthall & Inter Arts Center.


rader från
Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas" (1905),
Karin Boyes "Kallocain" (1940) &
Henning Mankells "Ansiktslösa mördare" (1991)

Filmad på Folkets Park & Malmö Konsthall.

Folkets Park ägdes och organiserades
av Socialdemokraterna i 100 år. (1891-1991)
Kort efter parkens grundande 1891
blev den en framgångsrik samlingsplats för arbetare.
En plats för strejker, demonstrationer och gemensam fritid.

Den "Moriska paviljongen" invigdes 1902;
En del av 1700- och 1800-talets pågående "orientalism".
En plats för fester, konserter, föreläsningar, tal och teater.

Från och med slutet av 1920-talet och framåt kom fler och fler attraktioner
och fritidsaspekten överskuggade den politiska.
Folkets Parks mest framgångsrika år
som "fritidsaktivitet utomhus" var mellan 1930- och 50-talen.

År 1991 återköpte Malmö kommun parken från det politiska partiet.

///

I natten läser tre artister rader ur den svenska litterära kanon
från 1900-talets, som handlar om brottsbegreppet.

///

Malmö, 2021.


POSTER_SE.pdf


I.
HARDER, SOFTER, SLOWER, STRONGER

January 18th-20th


ENG
Alexandra Larsson Jacobson
(b. 1982, Sweden) is a visual artist based in Stockholm and co-founder of bibliotek-a. She has a background in dance which deeply influences her artistic practice. Within her work, encounters happen in empty spaces inhabited by human bodies, sculptures and materials in motion.

In Harder, Softer, Slower, Stronger (video loop, 8’39’’), the room itself becomes a character in the film, through which she explores the boundaries between play, violence and symbiosis.
http://www.alexandralarssonjacobson.se/


SE

Alexandra Larsson Jacobson (f. 1982, Sverige) är bildkonstnär bosatt i Stockholm och medgrundare av bibliotek-a. Hon har en bakgrund inom dans som djupt påverkar hennes konstnärliga praktik. I hennes arbete sker möten i tomma rum som bebos av mänskliga kroppar, skulpturer och material i rörelse.

I Harder, Softer, Slower, Stronger (video loop, 8'39'') är det filmiskt iscensatta rummet en av karaktärerna där lek, våld, symbios utforskas.

http://www.alexandralarssonjacobson.se/